Naše silné stránky

Naše silné stránky

  • Vysoce flexibilní a odpovědný tým zaměstnanců
  • Dlouholetá zkušenost spolupráce se zahraničními partnery
  • Široká nabídka technologických možností – široký okruh dodavatelů
  • Technické know-how o cca 10 000 dílech
  • Schopnost dodávek kompletních sestav a zařízení vč. elektromontáže a testování (záběhu)
  • Samostatné obstarávání nakupovaných dílů a komponentů od systémových dodavatelů našich zákazníků i od třetích dodavatelů
  • Naše poloha
  • Finanční stabilita

Kontaktní  údaje:

MECAWEL spol. s r.o.

Nekoř 281, CZ - 561 61 NEKOŘ

DIČ (UST-IDNr.): CZ46506713
+420 465 523 119

+420 465 523 123 (fax)

www.mecawel.cz

mecawel@mecawel.cz

Jak nás najít?