Naše silné stránky

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

  • vysoce flexibilní a odpovědný tým zaměstnanců
  • dlouholetá zkušenost spolupráce se zahraničními partnery
  • široká nabídka technologických možností – široký okruh dodavatelů
  • technické know-how o cca 10 000 dílech
  • schopnost dodávek kompletních sestav a zařízení včetně elektromontáže a testování (záběhu)
  • samostatné obstarávání nakupovaných dílů a komponentů od systémových dodavatelů našich zákazníků                                               i od třetích dodavatelů
  • naše poloha
  • finanční stabilita

Kontaktní  údaje:

MECAWEL spol. s r.o.

Nekoř 281, CZ - 561 61 NEKOŘ

DIČ (UST-IDNr.): CZ46506713
+420 465 523 119

+420 465 523 123 (fax)

www.mecawel.cz

mecawel@mecawel.cz

Jak nás najít?